Erfarenhet och referenser

Våra tidigare kunder är bl.a. Swedia Networks i Sverige och Danmark, Aerotech Telub Contracting, Borlänge Energi, Telia, Colt Telecom, Sydkraft Bredband, Datametrix, Övik Energi, Umeå kommun, Skellefteå Kraft, Trånsviksbolaget, Elektro Sandberg, Goth Net, Rala, Örebro Stadsnät, samt grannkommuner.

Tidigare erfarenhet:
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Utfors under stora delar av året 2000.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Telia i Danmark, under stora delar av året 2001.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Colt Telecom i Danmark, med start i september 2001 fram till september år 2002.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Borlänge Energi under slutet av 2002.
Kabeldragning, skarvning, mätning och dokumentation för Skellefteå Kraft i flera områden i Skellefteå stad (ca 350 kundanslutning i villor) under hela 2003 samt början av 2004.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för flera kommuner i Mellansverige, bland annat Askersund, Norberg, Tibro, Falköping och Floby.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Borlänge Energi under hösten 2003.
Optoskarvning, mätning och dokumentation Norra Länken ca 15 mil längs E4 för Övik energi under hösten/vintern 2003.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Trångsviksbolaget (ca 75 kundanslutningar i villor) under hösten 2003.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Örebro stadsnät under vinter/vår 2004.

Aktuella Projekt:
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Colt Telecom i Danmark, med start i April.
Optoskarvning, mätning och dokumentation för Elektrosandberg (Sydkraft), med start i Maj.

Referenser:
Swedia Networks i Danmark
Olle Jonsson, projekt manager tele: +4588135340
mobil: +4528785340

Swedia Networks i Sverige
Erling Rosberg, projektledare/ Utfors mobil: 070-5876806

Aerotech Telub Contracting
Anders Göransson, koordinator tele: 0589- 397279
mobil; 070-7130845

Borlänge Energi
Bertil Dikman, nätansvarig tele: 0243-73246
mobil; 070-3411779

Skellefteå Kraft/ Morö-Backe
Lars-Olov Olofsson, delprojektledare tele: 0910-772832
mobil; 070-5372832

Norbergs Kommun
Tommy Wengrud, koordinator mobil: 070-6749901

Övik Energi
Daniel Wikström, projektör mobil: 070-3400237

Trångsviksbolaget
Robert Håland, delprojektledare mobil: 070-3788045